Garantie:


Op al onze producten zit 12 maanden garantie.
Uw factuur of aankoop bon dient als garantiebewijs.
Bewaar deze goed tot de garantieperiode is verstreken.

Let Op: Is het artikel bij ontvangst al defect of beschadigd dan dient u dit binnen 3 dagen bij ons te melden.

Een artikel wordt alleen vervangen of vergoed als het om een gegronde klacht binnen de garantietermijn gaat.
De klacht is gegrond als deze niet is veroorzaakt door:

  • beschadiging door opzet of nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of gebrekkig onderhoud;
  • slijtage;
  • beschadiging door het niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

Klachten:


Indien u een klacht heeft over een bij ons gekocht artikel kunt u dit doorgeven via info@royalwoods.nl
Vermeld hierbij om welk product het gaat, wanneer u het gekocht heeft en wat de klacht is.

Als het een beschadigd product betreft dan ontvangen wij graag een foto van de beschadiging(en).
Wij zullen de schade dan beoordelen en u een passende oplossing aanbieden.