Privacy Statement:

 

Geachte relatie,

 

Voor de afhandeling van uw bestelling hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Deze gegevens levert u zelf aan ons aan door het aanmaken van een account of door het eenmalig verstrekken van deze gegevens als u een bestelling plaatst zonder dat u een account heeft.

Wij maken uitsluitend gebruik van de door u aangeleverde gegevens. Deze gegevens kunt u te allen tijde inzien, wijzigen en verwijderen.

Wij zijn niet geïnteresseerd in uw surfgedrag en de manier waarop u onze website(s) heeft gevonden. Hier slaan wij dan ook geen gegevens over op. Wij maken geen gebruik van cookies, Google analytics of tracking software.

Wij delen uw gegevens uitsluitend met vervoerders zodat uw bestelling bij u kan worden afgeleverd. Daarnaast worden uw gegevens met geen enkel bedrijf gedeeld.

 

Hier onder treft u ons formele privacy statement aan.

 

Royal Woods:

wordt vernieuwd

Contactgegevens:

www.royalwoods.nl

wordt vernieuwd

... is de Functionaris Gegevensbescherming van Royal Woods.

Hij is te bereiken via info@royalwoods.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Royal Woods verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf via uw (gast)account aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekening nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@royalwoods.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Royal Woods verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Het afhandelen van uw betaling (iDEAL via Mollie)

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Royal Woods neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Royal Woods) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Royal Woods bewaart uw persoonsgegevens tot dat u zelf uw account verwijderd of ons de opdracht geeft deze gegevens te verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Royal Woods verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Royal Woods gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij maken ook geen gebruik van diensten zoals Google analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@royalwoods.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Royal Woods zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Royal Woods wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Royal Woods neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@royalwoods.nl