Vertalingen:

Alle Engelse en Duitse teksten op deze site zijn met Google vertalen vertaald.
Deze vertalingen zijn voor uw gemak toegevoegd.
De juridische en grammaticale juistheid is hierdoor echter niet gewaarborgd.
De Nederlandse tekst is de enig juiste en van toepassing zijnde tekst.