Copyright & Disclaimer:

De site van Royal Woods is autheursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan de site te vermenigvuldigen, anders dan door het downloaden en bekijken hiervan via internet. Het is niet toegestaan tekst en/of beeldmateriaal van deze site te vermenigvuldigen, door te zenden of op een netwerk beschikbaar te stellen.

© 2013,2019 Royal Woods

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig dan wel onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.
Royal Woods sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en de daarin opgenomen informatie. Royal Woods sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van sites waarvan of waarna wordt doorverwezen.

De getoonde producten , kleuren en vormen zijn onder voorbehoud.
Royal Woods maakt uitsluitend gebruik van natuurlijke materialen. Hierdoor zullen verschillen ontstaan waardoor de kleur en vorm van elk product uniek is en zal afwijken van de getoonde producten op deze site.
Door het beeldscherm kunnen ook kleurverschillen ontstaan.
Hout is een hoogwaardig, natuurlijk product. Onder invloed van luchtvochtigheid zal hout krimpen en uitzetten. Dit is een proces dat nooit stopt  en noemt men het werken van het hout. Uitgewerkt hout bestaat niet. Droogt het hout te snel dan kunnen barsten in de lianen en/of het hout ontstaan. Dit hoeft geen nadeel te zijn en kan zelfs de uitstraling van het product accentueren.

Alle teksten zijn, voor uw gemak, vertaald met Google. De juridische juistheid is hierdoor niet langer gewaarborgd.
Aan deze vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend.
De Nederlandse versie van de tekst is de enig juiste en van toepassing zijnde tekst.

Op alle overeenkomsten en leveringen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.